Germaanse Geneeskunde

Eigenluck is alles filosofie en bestaan er geen ziekten. De symptomen bestaan echter wel. De Germaanse Geneeskunde (GG) gaat uit van 5 biologische wetten. 

 

1. Het biologisch conflict. 

Slaat altijd op de psyche, de hersenen en een orgaan. Een conflict (shock) zal altijd in de hersenen een localisatie in het orgaan opslaan. 

 

2. Conflict actievefase of de genezingsfase: de tweefasigheid. 

Er moet een oplossing voor het conflict komen. 

 

3. Zinvol biologisch speciaal programma (ZBS). 

Wat is het biologisch nut van een conflict fase? Dit is eigenluck de fase die men ziek zijn noemt. 

 

4. Biologische natuurwet. 

Het door evolutie bepaalde systeem van de microben. De schimmels, bacteriën en virussen beginnen nu op te ruimen wat extra is aangemaakt of aan te vullen wat is weggenomen. 

 

5. De zinvolheid van elke zogenaamde ziekte. 

De zin van de ziekte begrijpen. Het start nameluck alleen als we in uitzonderlucke situaties terecht komen. 

 

Ziek zijn = de herstel fase

Trauma = een onopgelost conflict

 

Het zijn allemaal programma’s van ons eigen biologie om te overleven. 

Alles wat er in ons lichaam gebeurd, heeft een reden. 

 

Ons onderbewuste kan geen onderscheid maken tussen een reëele of imaginaire (verzonnen/niet echt) situatie. 

Jouw houding en jouw (levens-) filosofie zorgen voor jou.

Want niets in de natuur is zinloos, kwaadaardig of ziek. 

 


Praktische info

BOAZS past de Germaanse Geneeskunde toe in de methodiek BOAZS APK en de Kickstart.