BOAZS

Nu de Aarde en mensheid in een hogere frequentie terechtgekomen zijn, vinden er grote veranderingen plaats op het mentale, emotionele, fysieke en spirituele gebied.

 

Hierdoor is de energie van de Quantum weer voor ons beschikbaar. Quantum raakt de ziel op het diepste niveau, waardoor de eigen IK kan groeien en zich ont-wikkelen. Quantum energie is in dat proces een enorme steun. Ze brandt schoon wat gezuiverd mag worden en wakkert het vuur aan waar het gedoofd is.

 

 

Quantum energie is een transformerende, harmonieuze energie. Ze breekt op een liefdevolle, maar doeltreffende manier open wat vast zit en maakt het hart weer ontvankeluck om te kunnen ontvangen.

 

Quantum energie is als de energie uit Bron en is voor iedereen. De ontvanger moet er echter wel klaar voor zijn. Er aan toe zijn om alles onder ogen te zien.

 

De Quantum energie wordt gegeven volgens de vier elementen:

Vuur: zuivert, verbrand, wakkert aan en is nietsontziend. Het gaat tot aan de kern en reinigt alles wat nodig is en plaatst het in het spectrum licht. Alles wordt duideluck en helder.

Aarde: het grond en zet neer wat neergezet moet worden. Vol kracht en volledig in verbinding met de Moeder, Aarde.

Water: het laat de liefdevolle energie stromen als water, het verfrist en geneest

Lucht: de krachtige energie van de Quantum is er altijd en geeft levenskracht. Zoals de eerste ademhaling leven hier op Aarde geeft. Geeft de Quantum de eerste teug naar een spiritueel Dieper Zijn. 

BOAZS betekent sterk en snel en zo ga ik ook het liefst zeer effectief te werk. Dit is een training in een nieuwe, maar authentieke manier van leven: gezond, gelukkig en energiek, zowel mentaal, energetisch, spiritueel als fysiek.